KNS

Wij zijn aangesloten bij de

De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) is de branchevereniging voor de ambachtelijke slager in Nederland. De KNS schept  omstandigheden voor de slager, zowel individueel als voor de hele branche, om succesvol te ondernemen. Vanuit de KNS worden voorwaarden en middelen gecreëerd om succesvol te zijn als ondernemer, werkgever en vakman.

Visie
De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie is de belangenvereniging van de ambachtelijke slager in Nederland. De KNS realiseert wat nodig is om voor de ambachtelijke slager, zowel individueel als in collectief, een gezond en succesvol ondernemersklimaat te realiseren.

Missie
De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie heeft als doel om collectieve voorwaarden en middelen te creëren voor de individuele ambachtelijke slager om succesvol te zijn als ondernemer, werkgever en als vakman.

Kernwaarden
De KNS handelt vanuit de vijf volgende kernwaarden:

Mens en Gezondheid: de KNS ondersteunt de consument in zijn behoefte aan gezonde voeding en in de wens om een bewuste voedingskeuze te kunnen maken. De KNS zet zich in voor optimale voedselveiligheid, transparantie in het gebruik van voedings-middelen en goede producten met verantwoorde voedingswaarden, die bijdragen aan de gezondheid van de consument.

Mens en Dierenwelzijn: de KNS zet zich in voor dierenwelzijn door zorg voor te dragen dat dieren in de voedselketen in alle fasen van hun leven op respectvolle en correcte wijze worden behandeld.

Mens en Milieu: de KNS wil een bijdrage leveren aan een duurzaam milieu en zet zich daarom in voor een verduurzaming van de gehele voedselketen.

Verantwoord ondernemen: de KNS heeft als branchevereniging een maatschappelijk betekenis en verantwoordelijkheid en verricht al haar handelen daarom vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

KNS is per heden erkend als leerbedrijf. Door deze erkenning is de KNS bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen. De opleidingsplek is bestemd voor leerlingen van economisch-administratieve mbo-opleidingen op niveau 4.

De KNS heeft deze erkenning gekregen van Stichting Ecabo. Ecabo is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Ecabo beoordeelt bedrijven en organisaties op de bereidheid en geschiktheid om als leerbedrijf beroepspraktijkvorming te verzorgen voor mbo-opleidingen waarvan de beschreven competenties zijn vastgesteld door de minister van OCW.

Door ook een rol te nemen als erkend leerbedrijf en mbo-leerlingen een kans op een opleidingsplek te bieden, wil KNS invulling geven aan haar kernwaarde ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’.

Goed werkgeverschap: de KNS richt zich als werkgeversorganisatie op het realiseren van goede arbeidsvoorwaarden, goede arbeidsomstandigheden en op goede arbeidsverhoudingen.

bron: www.knsnet.nl

© Bens Verspromotie | www.bensverspromotie.nl | Privacy Statement